Descàrrega dels diplomes de participació


Haureu d'accedir al panell de centre amb el codi de 8 dígits del centre  i clicar sobre el botó corresponent.

Caldrà entrar la contrasenya habitual per a altres accions en el panell del centre.

Els diplomes s'han elaborat amb les llistes de participants tal com les va pujar cada centre (passades això sí al format que es recomanava, inicial en majúscula i les altres lletres en minúscula, No s'han afegit ni esborrat accents ni altres possibles errades ortogràfiques).  S'ha fet axií després d'unes setmanes en què cada centre podia comprovar la correcció de les llistes enviades.

Panell del centre