Comprovació de les llistes enviades


Per a consultar les llistes haureu d'accedir al panell de centre amb el codi de 8 dígits del centre  i de seguida  veureu que el botó que ahir després de la prova deia    Envia Alumnes de ....     ara, des d'ahir a la nit,  ja diu   Envia/Mostra Alumnes de ....

Segurament no fan falta més instruccions!

Una cosa sí que cal recordar:  si observeu alguna anomalia que calgui corregir, haureu de tornar a començar el procediment d'enviar  i pujar a la base de dades el fitxer corrrecte. Les dades anteriors s'esborraran

Panell del centre