Descàrrega dels fulls de respostes i dels enunciats


Heu d'accedir al panell del centre i indicar el codi del centre.

Per descarregar els fulls de respostes.
Veureu un botó que ho indica  (si és el cas, un botó a l'àrea de primària del panell del centre i un altre botó a l'àrea del Cangur123)
Quan cliqueu al botó us demanarà la contrasenya (DNI del professor o professora que va formalitzar la inscripció)
De seguida podreu descarregar el full de respostes amb les dades del vostre centre.

Haureu de fer tantes còpies dels fulls de respostes com us interessi.
Atenció!!!  Quan els imprimiu heu de tenir molta cura de no fer-ho amb l'opció  "Ajustar"  que algunes impressores tenen per defecte per a imprimir PDF, sinó que heu de cercar l'opció "Mida real"  o l'expressió corresponent a la vostra impressora que vulgui dir això.  Si no teniu aquest aprecaució podria resultar que la lectura òptica fallés perquè el programari està elaborat per a una mida concreta dels elements del full de respostes.

Per descarregar els enunciats

També veureu un botó que ho indica  (si és el cas, un botó a l'àrea de primària del panell del centre i un altre botó a l'àrea del Cangur123)
Quan cliqueu al botó us demanarà la contrasenya (DNI del professor o professora que va formalitzar la inscripció)

Aleshores podreu descarregar, per a primària un ZIP  amb les proves de cinquè i de sisè,  i per a secundària un ZIP amb els dos models de prova per a 1r ESO en un mateix fitxer, els dos models de prova per a 2n ESO en un segon  fitxer, i els dos models de prova per a tercer en un altre fitxer.  N'haureu de fer les còpies que us calguin, sempre amb una cura absoluta de guardar-les en secret fins el dia 16, en el moment de començar la prova.

Per a la secundària convé que feu les còpies adients de cada model, perquè, tal com tingueu previst distribuir l'alumnat en les aules es preservi la idea que la prova ha de ser feta individualment.

Atenció!!!  Les impressores són molt difícils de controlar absolutament i per a tots els models. Per aquesta raó, quan imprimiu els enunciats, abans de fer-ne les còpies,  heu de tenir molta cura de comparar els gràfics del resultat imprès amb el que es veu en el PDF.  No cal dir que heu de procurar que els gràfics es vegin perfectament tal com a l'original, cosa que no passa sempre segons les impressores, la versió del Adobe, etc...   En aquest cas podeu fer-ho com us vagi millor per a la configuració de la vostra impressora ("Ajustar" o "Mida real")  amb molta atenció a que, per a secundària, es vegi el peu de pàgina on s'indica el model de la prova.

Un altre avís.  La nit del dia 12, per una anomalia tècnica, va ser possible accedir a la descàrrega mentre estava en fase de proves. Si algun centre va descarregar els enunciats el dia 12, abans de començar el termini que s'havia indicat,  ha de tornar-ho a fer perquè en el cas de 3r d'ESO els enunciats no reflectien correctament el model de la prova i això seria una dificultat insalvable per a l'avaluació de la prova.

Panell del centre