Puntuacions del Cangur 2017 i informació sobre la participació


Tots els centres ja poden accedir a la consulta de la puntuació dels participants del seu centre.  Des del panell de centre i amb la contrasenya habitual.

Els llocs en la classificació s'han de considerar "provisionals"  perquè s'estan resolent amb atenció (i per tant, pausadament) tot un seguit d'anomalies tècniques i està obert un període de consultes i reclamacions. Teniu la informació d'aquesta possibilitat en una altra notícia. Termini: fins el dia 29 d'abril.

En aquest moment (matí del 20 d'abril) el nombre de participants que han fet constar els centres en les llistes de participants és, per nivells, de cinquè a segon de batxillerat:
13.338 + 13.393 + 20.461 + 18.890 + 16.684 + 9.645 + 5.850 + 3.746 = 102.007

Com que ja s'ha dit que aquestes dades s'estan modificant perquè siguin realment les de participants (se n'estan afegint alguns que els centres no havien pujat correctament, i també es constata que a les llistes hi ha alumnes que no han participat)   no es fa pública la llista ordenada del 5% de millors puntuacions ni, en la consulta de cada centre, el percentatge que cada participant ocupa en la llista ordenada.. Quan sigui factible es farà publica aquesta informació

La comissió Cangur valora positivament la col·laboració del professorat, cosa que ha fet que les anomalies en l'emplenat dels fulls de respostes (no posar el nivell,  posar malament o no posar el codi de participació, no posar el model) hagin disminuït substancialment respecte les del 2106, el primer any de lectura òptica dels fulls de respostes. Tanmateix és possible que alguns pocs centres rebin la indicació que convé que el proper any ho revisin amb més cura.
 

Panell del centre