Consulta, aclariment i eventual reclamació sobre les puntuacions del Cangur 2017


Termini de consulta, aclariment i eventual reclamació sobre les puntuacions: fins el dia 29 d'abril.  

  • S'aclareix que mentre no estiguin gravades i revisades totes les dades, per als centres que no tenen les dades gravades surt la llista d'alumnes i, en tots els casos, NP.  Per algun centre pot ser que això només succeeixi per algun dels nivells.
  • S'aclareix que altres alumnes que els surti NP (o 0 punts) pot voler dir que no s'han pogut avaluar perquè no han posat correctament el codi d'alumne per a la participació o que no han posat el model de la prova o per alguna altra circumstància tècnica.
  • Les consultes o reclamacions s'han de fer per correu electrònic al contacte habitual per a la prova Cangur:
    cangurscm@gmail.com,   cangur123eso@gmail.com, :cangurprimaria@gmail.com
  • Si us plau, feu-ho com un missatge nou, i que l'assumpte sigui ben clar. No ho feu com a resposta a un missatge genral, cosa que de vegades en complica la lectura i gestió.
  • Per fer una consulta concreta o reclamació sobre les puntuacions publicades s'ha de fer, preceptivament, des del centre (o el professorat)  i en el cos del missatge s'ha de posar necessàriament el nom del centre, el codi de 8 dígits del centre, el nivell escolar de l'alumne, el nom i cognoms de l'alumne i el motiu de la consulta o reclamació. Si no consten totes aquestes dades es fa difícil la tasca de revisió i es pot retardar molt o bé es pot fer inviable la resposta.

El dia 3 de maig les llistes de puntuacions es donaran com a definitives i es faran públics els premis i mencions.

Panell del centre