Àrea de centre


Edicions


Notícies 2019

Seus del Cangur "dels grans" 1/03/2019

Tal com s'havia anunciat, des del dia 20 de febrer es poden consultar les seus assignades per al Cangur de 4t d'ESO, batxillerat i cicles formatius.

Heu d'entrar a l'àrea de centre i en l'apartat corresponent a aquests nivells escolars del Cangur ja veureu l'enllaç per accedir al formulari de consulta corresponent.

Missatge enviat als centres 4/02/2019

Enllaç al document enviat al professorat de contacte per a la prova Cangur 2019

 • si no l'heu rebut us preguem que ho comuniqueu a  cangurscm@gmail.com, o bé a  cangur123eso@gmail.com,  o bé a  cangurprimaria@gmail.com.
 • pareu molta atenció a avisar d'adaptacions necessàries per a alumnes amb necessitats educatives especials de tipus visual. Convé que empreu  el formulari que teniu en aquest enllaç.

Inscripció tancada 20/01/2019

El termini d'inscripció per a la prova Cangur 2019
es va tancar el dia 18 de gener de 2019

Excepcions: Si algun centre, d emanera molt excepcional, vol formalitzar  la inscripció fora de termini cal que, si no ho ha fet abans,  es posi en contacte per correu electrònic amb la comissió Cangur, a l'adreça de gestió que correspongui,  cangurscm@gmail.com,    cangur123eso@gmail.com,   o bé cangurprimaria@gmail.com   i aleshores se li indicarà si pot accedir al formulari d'inscripció.

Identificació del centre en la base de dades del Cangur i posterior inscripció 19/11/2018

Abans de poder accedir al formulari per a la inscripció del Cangur, per tenir accés a l'àrea de centre amb totes les prestacions cal entrar el codi oficial del centre, revisar-ne les dades i entrar un correu electrònic institucional del centre (no d'una persona sinó del cenre). Vegeu més detall si dsplegueu tota la notícia.

En acabat ja tindreu accés, a l'àrea de centre, als formularis d'inscripció, que són autoexplicatius.

Notícia completa

Càlcul de la quota i dades per a l'ingrés 19/11/2018

Si desplegueu aquesta notícia completa podeu llegir amb tot detall les instruccions per...

 • al càlcul de la quota del Cangur 2019  (que són les mateixes que per al Cangur 2017 i per al Cangur 2018)
 • les dades bancàries per a l'ingrés, que s'ha de fer abans de la formalització de la inscripció, al compte de codi IBAN
  ES14 2100 0963 61 0200057373
  del qual és titular l'Institut d'Estudis Catalans
Notícia completa

Bases de funcionament de la prova Cangur 2019 19/11/2018

Es publiquen les bases de funcionament de la Prova Cangur 2019, a les quals els centres que s'incriguin al concurs hauran de donar explícitament la seva conformitat. Caldrà, doncs, que les llegiu amb molt deteniment.

 • Cangur primària   (per a 5è i 6è d'Educació Primària)   enllaç
 • Cangur 123   (per a 1r, 2n i 3r d'Educació Secundària Obligatòria)  enllaç
 • Cangur "dels grans"  (per a 4t d'ESO i secundària postobligatòria)  enllaç